Minikler aikido dojomuzda başladı.

Minikler aikido dojomuzda başladı.